Українці можуть брати лікарняний для догляду за дорослим членом сім’ї

Для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї чи іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.